خواص سنگ آمتیست    Amethyst :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 •  نماد خوشبختی

 • ضد جادو و امواج منفی

 • استفاده جهت مدیتیشن

 • متعادل کننده جسم و روح

 • آرام بخش

 •  روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگی پوست

 • تصفیه خون

 • تسکین سردرد

 • درمان بی خوابی اگزما و جوش و لک و پیس

 • تقویت مجراهای تنفسی و مغز و موها و سیستم ایمنی

 • کاهش مشکلات ناشی از مصرف الکل

 • از بین برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 •  بالا بردن افکار و آرمان های معنوی

  منبع :  DANAGEM